Phở Lý Quốc Sư – Số 2 Phố Viên – Hà Nội

Hình ảnh phở Lý Quốc Sư – Số 2 Phố Viên – Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *